Final Contest

Date and Time: 14/06/2021 | 15:00 h

Link: Campus Virtual

Year: 2020 - 2021

Instructors: Jordi Mateo and Sergio Sayago

Course: Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

University: University of Lleida - Campus Igualada - Escola Politècnica Superior


15:00 - 15:10. Welcome and Opening16:50 - 17:00. Closing